Question:

kasabihan sa pamilya

by Guest5999  |  9 years, 4 month(s) ago

0 LIKES UnLike

kasabihan sa pamilya

 Tags: Kasabihan, pamilya, sa

   Report

7 ANSWERS

 1. Guest1279
  mga kasabihan sa pamilya

 2. Guest8099
  njdjnfd
 3. Guest3069
  plz help
 4. Guest7487
  ano-ano ang kasabihan sa pamilya?
 5. Guest9534
  Kung wala Kang sasabihing maganda tungkol sa iyong pamilya ay manahimik ka na lang
 6. Guest871
  wala kang silbi kung wala kang pamilya......
 7. Guest2306

  kung natatae kah pumuntah kah sa banyo

Sign In or Sign Up now to answser this question!
You're reading: kasabihan sa pamilya

Question Stats

Latest activity: 9 years, 6 month(s) ago.
This question has 7 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions