Question:

3 hugnayan na pangungusap

by Guest2671  |  9 years, 1 month(s) ago

2 LIKES UnLike

3 hugnayan na pangungusap

 Tags: hugnayan, Na, pangungusap

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest8166

     Ano yung sagot?? :-| JESSICA 2


     

  2. Guest57

     binantayan ng grupo ni del pilar ang puso tirad upang makalayo mulakay aquinaldo

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 1 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions