Question:

Ano ang kahalagahan ng OASIS

by Guest3276  |  12 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Ano ang kahalagahan ng OASIS

 Tags: ang, ano, kahalagahan, NG, Oasis

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest8387
    dahil ito ay isang lugar na disyertong nagtataglay ng matabang lupa at tubig na maaaring  makabuhay ng mga halaman at hayop.

  2. Guest1068
    tanongin m clssmate m?
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 10 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions