Question:

PAANO MAPANGANGALAGAAN ANG KALIKASAN?

by Guest5134  |  12 years, 3 month(s) ago

0 LIKES UnLike

PAANO MAPANGANGALAGAAN ANG KALIKASAN?

 Tags: ang, kalikasan, mapangangalagaan, Paano

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest7546

    Global warming ay isang natural na cycle ng aming mga planeta, ngunit ang ilang mga bagay lamang gawin itong mas masahol pa, tulad na butas sa osono layer. May mga paraan upang maiwasan ang global warming mula sa pagkuha ng tunay na masamang, bagaman. Ang ilang mga bagay na maaari mong gawin ay ang mga: Sumakay sa lungsod sa pagbibiyahe, (Ang bus) Recycle, aabono, drive fuel-mahusay cars, at mga puno ng halaman.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.