Question:

Paano makakaimpluwensya ang lokasyon sa pag-unlad ng bansa

by Guest1977  |  12 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Paano makakaimpluwensya ang lokasyon sa pag-unlad ng bansa

 Tags: ang, bansa, lokasyon, makakaimpluwensya, NG, Paano, pagunlad, sa

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest3100
    Malaking impluwensya ang lokasyon sa pag unlad ng bansa dahil sa isang partikular na lokasyon/lugar may kanya kanya ritong pinagmumulan ng "income" o mayroon ritong mga produkto/likas na yaman na ginagamit o binebenta para sa kaunlaran ng lugar na ito. Katulad sa ating bansa ang lokasyon ng mga lugar dito at ang kanilang pinagmumulan ng pamumuhay ay magkaiba. Halimbawa ang mga nasa kapatagan, ang kanilang pangunahing produkto ay maaring palay o mais. Sa mga malapit naman sa karagatan, maaaring ang pagmumulan ng kanilang kita ay mga isda o perlas. Paano nga ba ito maikokonek sa pag unlad ng bansa? Sinabi natin kanina na may iba't ibang pangunahing produkto sa isang lugar, kung mabenta ito <hindi lamang sa loob ng bansa pati na rin sa labas ng bansa>, may posibilidad na umunlad ang bansa.

  2. Guest7296
    ano banaman wala bang tamang sa got
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 7 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.