Question:

Paano napaunlad ng Heograpiya ang kabihasnang Pilipinas?

by Guest5926  |  10 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Paano napaunlad ng Heograpiya ang kabihasnang Pilipinas?

 Tags: ang, heograpiya, kabihasnang, napaunlad, NG, Paano, pilipinas

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest975
    pagtutulungan ng bawat pilipino para sa ating bansa

  2. Guest8714
    Bawat isa sa atin ay dapat gampanan nang maaayos ang bawat sarili natin na maging isang responsable sa ating mga sarili.
  3. Guest804
    dahil nag tutulungan ang mga tao kya napanlad ang heograpiya
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 11 years, 10 month(s) ago.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions