Question:

Pilipinas upang maging mas ligtas para sa mga Intsik mga mag-aaral

by Guest4368  |  8 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Dahil sa anticipated agos ng mga Intsik mga mag-aaral sa 2011, sibilyan at pulis na awtoridad ng isang southern Philippine bayan sumang-ayon sa pormasyon ng isang espesyal na yunit ng pulisya upang magbigay ng mga dayuhan sapat na seguridad habang sa bansa, ang mga opisyal ng sinabi Huwebes. Ano sa tingin ninyo, ito ay gumagana?

 Tags: Intsik, ligtas, magaaral, Maging, MAS, MGA, para, pilipinas, sa, upang

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest3706
    Ito ay mabuti walang alinlangan!

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 1 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions