Question:

Sa tingin niyo uunlad pa ba ang Pilipinas sa uri ng pamahalaan meron tayo ngayun!?

by Guest8349  |  12 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Sa tingin niyo uunlad pa ba ang Pilipinas sa uri ng pamahalaan meron tayo ngayun!?

 Tags: ang, ba, Meron, NG, ngayun, niyo, Pa, pamahalaan, pilipinas, sa, Tayo, tingin, URI, uunlad

   Report

5 ANSWERS

 1. Guest1445
  hindi kasi masyadong mareklamo ang mga Pilipino, onting pag hihigpit lang ayaw na agad! rally dito, rally doon. Why we dont accept new?

  wala namang mawawala... matututo pa tayong maging disiplinadong tao! am i right?

 2. Guest4872
  hindi kasi masyadong mareklamo ang mga Pilipino, onting pag hihigpit lang ayaw na agad! rally dito, rally doon. Why we dont accept new?

  wala namang mawawala... matututo pa tayong maging disiplinadong tao! am i right?
 3. Guest8061
  tama ! its up to the kind of government we have!
 4. Guest1675
  tama ! its up to the kind of government we have!
 5. Guest71
  demokratiko dahil TaE iTo
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 8 month(s) ago.
This question has 5 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions