Question:

ang alamat ng palendag(kwento/magindanaw)

by Guest8383  |  8 years, 8 month(s) ago

1 LIKES UnLike

ang alamat ng palendag(kwento/magindanaw)

 Tags: alamat, ang, NG, palendagkwentomagindanaw

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest9275
    ang alamat ng palendag ay tungkol sa dalawang tao na nag mamahalan subalit ang kanyang irog ay nagtaksil sa minamahal na babae

  2. Guest2862
    ano ang palendag?
  3. Guest1098
    ano nga ang almat ng palendag
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 6 month(s) ago.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions