Question:

ang buong kwento ng "mag-anak na langgam"

by Guest6083  |  9 years, 2 month(s) ago

0 LIKES UnLike

pls......... kailangan ko to ngayon na

 Tags: ang, buong, kwento, langgam, maganak, Na, NG

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest4008
  Malapit-lapit na naman ang tag-ulan kung kaya't ang isang mag-anak na
  langgam ay abalang-abala sa paghahakot ng pagkain para sa kanilang
  pinagtataguan.
  "Huwag kayong lilihis ng landas patungo sa ating lungga, dahil sa may
  gawing kaliwa ay may munting kanal," sabi ni Tatay Langgam.
  "Hindi po kami lalayo," sabi ni Unang Munting Langgam.
  Abala sa paghahakot ng mga pagkain ang bawat isa, kung kayat hindi nila
  napansing ang Bunsong Langgam ay unti-unting humiwalay sa pila.
  "Nakakapagod naman ang paghahakot ng pagkain, matagal pa naman
  ang tag-ulan ay naghahanda na kami,"sabi sa sarili ng Bunsong Langgam. "Buti
  pa'y maghanap ako ng mas masarap na pagkain."
  Walang anu-ano'y nakakita ng isang kendi na malapit na malapit sa kanal
  na ipinagbabawal na puntahan ng kanyang ama.
  "Siguro naman ay hindi ako mahuhulog sa kanal kung dahan-dahan kong
  kukunin ang kendi."
  Sa kasabikan niyang makuha ang kendi ay hindi niya napansin ang
  munting sinulid na kinapatiran ng kanyang paa, kaya nawalan siya ng panimbang
  at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal.
  Hind mapakali ang Amang Langgam nang hindi niya makita ang kanyang
  Bunsong anak sa pila. Kaya dali-dali siyang umalis upang ito'y hanapin,
  hanggang sa siya'y mapadako sa ipinagbabawal na pook. Pagtingin niya sa
  ibaba ay nakita niyang nakalutang sa tubig ang kanyang bunsong anak.
  Masakit man sa kalooban ay naibulong niya sa kanyang sarili na: "Iyan
  ang napapala ng mga anak na matigas ang ulo."

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 10 years, 2 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.