Question:

ano ang alamat ng pinagmulan ng kodla ng ifugao

by Guest2735  |  12 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang pinagmulan ng kodla ng ifugao

 Tags: alamat, ang, ano, ifugao, kodla, NG, pinagmulan

   Report

35 ANSWERS

 1. Guest4819
  assignment namin 2 eh hehe
  mga 1-molave alam nyo nb sagot

 2. Guest6254
  bat until now wala pa po sagot?
 3. Guest6451
  Hello. My friend

  http://www.Ccshopping.us

  The new update, a large hot

  FREE sHIPPING

  WE ACCEPT PYAPAL PAYMENT

  YOU MUST NOT MISS IT!!!

  thank you !!!

  http://www.Ccshopping.us
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 4. Guest1094
  tang ina wala pang sagot!!
  kupal naman assignment namin 2 ehh lalabas kami sa school pag wala kaming assignment >.<
 5. Guest3173
  hndi ko nga mhanap tulong!!!!!pakita ka na...........
 6. Guest9662
  sakit sa ULO ANG KODLA NG IFUGAO <3
 7. Guest5039
  anu bayan bakit walang sagot dito!!!...
  assignment ko rin to eh..

  :(
 8. Guest3879
  ahhhh!!!!!!!!!!!! madali lang yan itanong nyo sa nakagawa
 9. Guest2348
  pota wala sagot assingment ko ito eh..... kawalang gana
 10. Guest8085
  e1
 11. Guest6368
  e1
 12. Guest6019
  hetik sa pag sesearch ng kodla ng ifugao
  je je je je je je . . . . . .
  jejemon k b
 13. Guest5069
  tae
 14. Guest4350
  Good news: this website   (http://www.clothes6.org)   we has been updated and add products and many things they abandoned their increases are welcome to visit our website. Accept cash or credit card payments, free transport. You can try oh, will make you satisfied.
 15. Guest354
  ano ba talaga to matagal n kitang hinahanap!!!!!!!!!!!!!!!!!! kodla ng ifuao ples pakita naman jn ohhh>>>>>>>.......
 16. Guest2343
  .., shOcKxX..
 17. Guest3283
  ang pinagmulan ng kodla ng ifugao:

  ay isinalin ni Antonio Balibi mula sa Ingles ng "The Origin of the Ifugao Kodla"
 18. Guest4215
  ano ang alomat ng pinagmulan ng kodla ng ifugao?
 19. Guest2950
  ano ba yan wla pa sagot !
  S H I T
 20. Guest710
  ano nga b?
 21. Guest3359
  ano b yan khapon p ako ngreresearch. wala p bng result tungkol s kodla.
 22. Guest8012
  3hhhh m64 sir4 p4l4 k4yu 3hhh........
  y4n ln6 d! ny0 p4 4l4M 44yyyy sh3t>>>
 23. Guest7682
  Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao
  Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo
  ng “The Origin of the Ifugao Kodla”
  Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa Lamut na
  nangngangalang Cabigat at Bugan. Sila ay masasaya dahil marami silang
  nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw lumabas si Cabigat upang
  mamasyal na karaniwag isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila’y
  wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang
  humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na
  tapis sa silong ng bahay. Sila,y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan.
  Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga
  kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa
  pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa
  Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraanang mga
  punongkahoy at pananim ay walang awang nasisisra. Ang panghabi ni Bugan ay
  tinangay din at nasira, ata ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang
  kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na napaupo samantalang nagdaraan ang
  nagngangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Cabigat ay umuwi.
  Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niyang ang lahat ng kanyang mga
  punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa.
  Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si
  Cabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang
  puso ay pulos pagkagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging
  masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Cabigat na “Bakit, sino ang
  gumawa ng lahat ng ito?’
  Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot, “Dumating sa
  hapong ito si Puwek at walang awing ibinuwal ang lahat n gating mga
  namumungang puno, sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong.
  Sumisisgaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan.
  Tulad ng isang ulol na leon, pumasok sa bahay si Cabigat at kinuha ang
  kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. At saka
  sinabi sa kanyang asawa, “Bugan dumito ka sa bahay at alagaan ang naiwan
  nating aria-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathalaa ng bagyo. Nais
  ipaghiganti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan.”
  At pagkatapos ay di naghintay ng kasagutan, si Cabigat ay nagsimula sa
  kanyang mapanganib na paglalakbay.
  Madali niyang nasundan ang kanyang kaaway dahil sinundan lamang niya
  ang mga daang may palatandaan ng paninira . Mahaba ang paglalakbay, ngunit
  matapang niyang nilakbay ang mga kabundukan hanggang sa wakas ay
  marating niya ang Ambato. Sa kanyang labis na pagkamangha, natagpuan
  niyang ang bahay ni Puwek ay isang engkantong lugar. Ito ay malaki at panay
  bato. Sa ilalim ay may isang tanel na siyang kinaroroonan ng kuwarto ni Puwek.
  Walang nabubuhay na bagay sa paligid-ligid ng bato. Pagpapakamatay sa
  sinuman ang lumapit sa engkantong lugar, ngunit di natakot si Cabigat. Naroroon
  siya upang maghiganti.
  “Anong aking gagawin para siya ay mapatay?” tanong niya sa kanyang
  sarili. “a, siyanga pala, sasarhan ko ang kanyang pintuan at hahayaan siyang
  mamatay sa gutom sa sarili niyang kuwarto.”
  Sinimulang isagawa ni Cabigat ang kanyang balak. Kinuha niya ang
  kanyang palakol at pinutol ang lahat ng malalaking puno sa pintuan. “Ngayon ,
  Puwek, hipan mong mabuti at tingnan ko kung gaano ka kalakas.” Sigaw ni
  Cabigat.
  Nagmamadaling lumabas ang bathala ng bagyo at hinipang lahat ang mga
  torso. Lumipad silang lahat at sa itaas sa lahat ng direksyon. Muling pumasok si
  Puwek sa kanyang kuwarto nang walang sinabi kahit na isang salita.
  Hindi nawalan ng pag-asa, ang galit na galit na si Cabigat ay naupo upang
  umisip ng ibang balak para makapaghiganati. Naisip niyang sarhan ang pinto ng
  mabibigat na mga torso. Kinuha niyang muli ang kanyang palakol at nagnguha
  ng mga punong yakal. Dinala niya sa bungad ng pinto at itinayo niya ang
  kanyang pader sa pangalawang pagkakataon. Sa pamamagitan ng dinala niyang
  pandikit, pinagdikit niya ang mga siwang sa mga torso. At pagkatapos ay buong
  lakas siyang sumigaw, “Puwek, hipan mong muli.. Gusto kong subukin ang iyong
  lakas.”
  Kaya muling lumabas si Puwek at hinipang palayo ang bakod. Pinagsikapan
  niyang mabuti, susbalit hindi siya makalabas, Naramdaman niyang nahihirapan
  siyang huminga.
  “Sino kang napakatapang para pumarito sa engkanto kong tahana? Ikaw
  lamang ang taong nakarating sa bungad ng aking pintuan,” sigaw ng bathala ng
  bagyo.
  “Ako si cabigat ng Lamut. Sinundan kita dahil sinira mo ang aking mga
  namumungang puno at ang panghabi ng aking asawa, at iyon itinapon ang palay
  na kanyang binabayo.”
  Naramdaman ni Puwek na siya ay lalong hindi makahinga sa loob ng
  kanyang kuwarto. Kaya nagmakaawa siya kay Cabigat na buksan na ang pinto
  at nangakong di siya saasaktan.
  “Hindi,” galit na sagot ni Cabigat. “Hindi mo kinaawaan ang aking asawa
  nang siya’y magmakaawa sa iyo. Kaya gusto kong ipaghiganti ang lahat ng mga
  paninirang iyong ginawa sa aking masayang tahanan.”
  Sa loob ng tanel, humina nang humina si Puwek. Pinilit niyang hipan ang
  bakod ngunit wala siyang magawa. Halos di siya makahinga dahil ang pintuan ay
  sinarhan. Kaya muli siyang nagmakaawa.
  “Cabigat, maawa ka, Iligtas mo ang aking buhay. Kung ako’y iyong ililigtas,
  ituturo ko sa iyo ang seremonya sa paglilinang ng palay. Magiging higit kang
  mayaman kaysa noon kung matutuhan mo ang bagay na ito,” sigaw ni Puwek.
  Muling sumagot si cabigat, “Hindi. Hindi ko kailangan ang iyong iniaalok.
  Mayaman ako sa Lamut at alam ko ang seremonya sa paglilinang ng palay.”
  Nang ang bathala ng bagyo ay nasa bingit na ng kamatayan, muli siyang
  nagmakaawa. Ang wika niya’y “ibibigay ko sa iyo ang aking kodla at ituturo ko sa
  iyo ang kiwil. Isang bagay itong makapangyarihan at magpapayaman sa iyo.”
  Dahil sa malaking pagnanais na malaman ang ituturong karunungan,
  napaniwala si cabigat. Inalis niya ang mga torso at masayang lumabas si Puwek.
  Pagkatapos ay ngumanga siya ng hitso.
  Inilabas ni Puwek ang mahiwagang bato at ipinakita sa kanyang bagong
  kaibigan. “Mahalaga sa akin ang batong ito, wika niya. “Hindi ako nararapat
  mawalay ditto, ngunit iniligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko ito sa iyo gaya ng
  aking pangako.” Pagkatapos ay itinuro niya kay Cabigat ang seremonya. “Sa
  iyong pag-uwi, huwag mong kalilimutang alayan ako at ang ibang mga bathala
  ng mga manok at baya, katutubong alak, upang manatili magpakailanman ang
  kapangyarihan ng iyong kodla..”
  “Oo,” wika ni Cabigat , “Gagawin kong lahat ang iyong mga sinabi.”
  Kaya tinanggap ni Cabigat ang kodla mula sa nag-aatubiling kamay ni
  Puwek.
  Sa kanyang daraanan, nakakita si Cabigat ng isang pulang ibong umaawit
  ng isang nagbababalang awit na nangangahulugan ng masamang kapalaran.
  Nagalit siya at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay itinuro ang pulang ibon.
  Ang tuka ng pulang ibon ay agad nabuksang tulad ng isang pares ng gunting.
  Ang kaawa-awang ibon ay di makapagsalita. Pagkatapos ay tumawa si Cabigat.
  “mabuti, isa na akong makapangyarihang tao ngayon,” wika niya sa kanyang
  sarili. Ipinagpatuloy ni Cabigat ang kanyang paglalakbay. Sa isang bahagi ng
  daan nakita niya ang isang kawan ng mga balang na nagliliparan sa kanyang
  daraanan. Batid niyang isa itong masamang palatandaan para sa isang
  manlalakbay. Kaya kinuha ni Cabigat ang kanyang sibat at tinungayawan ang
  kawan ng mga balang. Ang kapangyarihan ng kanyang kodla ay muling nasubok
  sa pangalawang pagkakataon. Mula noon at si Cabigat ay lubos na naniwala sa
  kapangyarihan ng kanyang gantimpala.
  Pagdating niya sa kanyang tahanan, tinipon niya ang kanyang mga kamaganak
  at kapitbahay. Sa pamamagitan ng mga inihandang alak at mga manok,
  isinagawa nila ang seremonya ng pagpapasalamat. Hiningi nila ang pagpapala
  ng mga bathala sa daigdig sa itaas, gitnang daigdig, daididg sa ibaba at kay
  Puwek na nagkaloob kay Cabigat ng kodla at nagtuaraioa sa kanya ng kiwil.
  Ipinagatapat ni Cabigat sa kanila kung paano niya nakamit ang gantimpala.
  Iginalang ng mga tao ang kanilang pinuno nang higi kaysa noon.
  Masayang namuhay si Cabigat at ang kanyang asawa. Naging higit silang
  mayaman at higit na minahal ng mga tao, Tinuruan ni Cabigat ng kiwil ang ilan
  sa kanyang mga tao. Lagi siyang tinatawag upang magsagawa ng seremonya
  para sa kanila. Mula noon ang Lamut ay naging higit na mapayapa at maunlad
  sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kodla at kiwil.
  Sa kasalukuyan, ang mga Ifugao, lalo na ang mga matatanda ay nag-iingat
  pa ng kodla Natatandaan nilang mabuti sina Bugan at Cabigat para dito. Ang
  seremonya ng kodla at kiwil at binibigkas sa gayog mga okasyon na matapos
  ang isang mahabang paglalakabay, kung nag-uuwi sa bahay ng ilan ng bagong
  karne at sa pakakasakit gaya ng pinaniniwalaan na dala ng masasamang
  espiritu. Pinaniniwalaan pa rin na ang taong nag-aangkin ng kodla ay ligtas sa
  alinmang panganib saan man siya magtungo.
 24. Guest841
  mga tanga pala kaung mga nagpopost ng answer nio sa tanong eh! mga ulaga.. kung hinahanap niyo kaya ng husay.. yan ang hirap sa inyo mga tatanga-tanga kau.. sasagot na nga lng kayu minumura nio pa ung gumawa ng tanong.!
                           --------dEaThnOtE_28--------
 25. Guest4903
  ewan kooooooo sa inio...bleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!wawaaman kau jok .......hehehehehehhe
 26. Guest8581
  ano ang kahulugan ng ifugao???
 27. Guest165
  ano ang kahulugan ng ifugao???
 28. Guest7122
  sa pag kamatay ng ifugao
 29. Guest3754
  ang ibig sabihin ng kodla sa mga ifugao ay agimat.
 30. Guest8094
  ...Iba pang kahulugan ng Kodla ay Kiwil hango sa salitang matibay/pinagtataguan...
  ...Salin mula sa Ingles ni Elvira B. Estravo...
  ...Isang magasawa na may kabuhayang pagsasaka ay matiwasay na namumuhay sa
  pagsasaka.Sila ay masisipag at may ambisyon sa buhay.Ang iba pa nilang hanapbuhay ay paghahabi sa makatuwid sila ay kumikita ng sapat.Lumibut silang magasawa at nasubukan naman ng bathala ng bagyo o hangin na mamasyal sa sakahan na nasabi.Dahil doon ay lubos na nasalanta ang ani ng magasawa pati rin ang iba pa nilang kasama.Galit ang kanilang naramdaman dahail doon.Gumawa sila ng mga paraan para hindi na ito makapunta sa sakahan.
  Nalaman ng isa sa magasawa na nakatira ang bathala ng bagyo sa isang malalim at madilim na kweba.Sinubukan ng lalaki na humamon sa bathalang nabanggit.
  Gumawa sya ng paraan.Sinabi ng lalaki na "Hipan mu ang malaking bato na ito!"
  Ang bathala ay tumugon na hipan ito samakatuwid ay tumama ito sa dulo ng kweba sa malaking butas at unti unti ito gumuho at hinamon uli ito.
  "Sige pa isa pa"sigaw ng lalaki.
  Hinipan ng bathalang iyon ang isa pang dambuhalang bato.Humarang ito sa dulo.
  Nagkaroon ng kunting espasyo sa butas ng kweba.Lumabas ang lalaki at sinabihan nya uli ang bathala.
  "Puwek,Isa pa...."sabi ng lalaki.
  Sumunod ito at tuluyang nakulong.Dahil doon hindi na sila nasalanta ng bagyo.
  At sa karagdagan ay nagkaroon sila ng kiwil o kodla.
 31. Guest5664
  ouch mother f****r wala...
 32. Guest8105
  ano vah teayaga ang alamat ng kodla na yan kainisxz


  grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...............


  >:-(
 33. Guest2793
  input this URL:
  (    www.tinyurl.com/25dnfq5 )
  you can find many cheap and fashion stuff
  (jor dan s-h-o-e-s)
  (NBA NFL NHL MLB j-e-r-s-e-y)
  ( lv h-a-n-d-b-a-g)
  (cha nel w-a-l-l-e-t)
  (D&G s-u-n-g-l-a-s-s-e-s)
  (ed har dy j-a-c-k-e-t)
  (UG G b-o-o-t)

  WE ACCEPT PYAPAL PAYMENT
  YOU MUST NOT MISS IT!!!
 34. Guest8236
  input this URL:
  (  http://tinyurl.com/23wkoeq
  )
  you can find many cheap and fashion stuff
  (jor dan s-h-o-e-s)
  (NBA NFL NHL MLB j-e-r-s-e-y)
  ( lv h-a-n-d-b-a-g)
  (cha nel w-a-l-l-e-t)
  (D&G s-u-n-g-l-a-s-s-e-s)
  (ed har dy j-a-c-k-e-t)
  (UG G b-o-o-t)

  WE ACCEPT PYAPAL PAYMENT
 35. Guest1383

   mg4 u6ok........j3j3j3

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 1 month(s) ago.
This question has 35 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions