Question:

ano ang laang bisig

by Guest8076  |  12 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ibig  sabihin nito please

 Tags: ang, ano, Bisig, laang

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest6882

     ang pagtutulong-tulungan ng mga tao o pagkakaisa ng mga tao sa isang bagay na hindi magagawa ng isang tao lamang

Sign In or Sign Up now to answser this question!
You're reading: ano ang laang bisig

Question Stats

Latest activity: 13 years, 4 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions