Question:

ano ang pagkakaiba ng batas-militar sa pilipinas noong 1972 sa mga ibang bansa

by Guest7186  |  9 years, 1 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang pagkakaiba ng batas-militar sa pilipinas noong 1972 sa mga ibang bansa

 Tags: 1972, ang, ano, bansa, batasmilitar, ibang, MGA, NG, noong, pagkakaiba, pilipinas, sa

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest870
    Ano ang naging epekto ng batas militar sa mga tao?

  2. Guest7457
    ANO?
  3. Guest4582

     pag taas ng bilihin, kawalan ng trabaho at pag bagsak ng industriya, at pag  ka  seguridad sa sambayanang  pilipino

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 8 month(s) ago.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions