Question:

ano ang pinakamahusay na paraan upang maintindihan ang mga bahagi ng aklat at kahulugan nito

by Guest5340  |  13 years ago

0 LIKES UnLike

ano ang pinakamahusay na paraan upang maintindihan ang mga bahagi ng aklat at kahulugan nito

 Tags: Aklat, ang, ano, bahagi, kahulugan, maintindihan, MGA, Na, NG, Nito, Paraan, pinakamahusay, upang

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest6388

  Ang mga iba't ibang bahagi ng libro ay ang mga:

  1. Patsada

  2. Copyright pahina

  3. Dedikasyon pahina

  4. Talaan ng nilalaman

  5. Talahulunganan

  6. Text nilalaman

  7. Biblyograpya

  8. Index

  9. Apendiks

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 5 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.