Question:

ano ang teorya ng yum-yum?

by Guest5127  |  12 years, 10 month(s) ago

1 LIKES UnLike

ano ang teorya ng yum-yum?

 Tags: ang, ano, NG, teorya, YUMYUM

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest1721
    Teoryang Yum-yum > ang teorya na gumagamit ng mga senyas o kumpas upang maiparating ang nais na sabihin. Pinakikilos ang bahagi ng katawan upang makagawa ng aksyon. Dito pinakikilos ang dila na nagbabago-bago ng pusisyon sa loob ng bibig. Dahil marami na tunog ang nabubuo kaya nababawasan ang pagkumpas at senyas.

  2. Guest3162
    Sinasabi sa teoryang ito na ang wika ay nagmula sa pagkumpas ng maestro ng musika at sa bawat kumpas ay nagagawa niyang lumikha ng tunog mula sa kanyang labi.
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 14 years ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions