Question:

ano ano ang ibat ibang uri ng buwis

by Guest2069  |  12 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ano ang ibat ibang uri ng buwis

 Tags: ang, ano, buwis, ibang, Ibat, NG, URI

   Report

3 ANSWERS

 1. Guest9728

   
   

 2. Guest7421

  May anim na uri ng buwis ayon sa iba’t ibang batayan.


  1. Ayon sa bagay na binubuwisan

  a.Personal

  b.Ari-Arian

  2.Ayon sa layunin

  a.Pangkalahatan

  b.espesyal

  3.Ayon sa antas ng pamahalaan

  a.Pambansa

  b.Lokal

  4.Ayon sa pagtatakda ng halaga

  a.Tiyak (ayon sa bigat,bilang at iba pa)

  b. Ad Valorem (ayon sa halaga)

  5.Ayon sa kung sino ang papasan ng bigat

  a.Tuwiran

  b.Di-tuwiran

  6.Ayon sa pagtaas ng antas

  a.Proporsyonal

  b.Progresibo

  c.Regresibo


   

 3. Guest7747

   un ung buwis

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 4 month(s) ago.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions