Question:

ano-anu ang mga pamana ng timog asya?

by Guest5474  |  8 years, 8 month(s) ago

1 LIKES UnLike

ano-anu ang mga pamana ng timog asya?

 Tags: ang, Anoanu, Asya, MGA, NG, pamana, timog

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest2517

     South Asian Heritage Buwan ay ang pangalan na ibinigay sa buwan mahabang pagdiriwang sa Canada, ang bawat isa ng Mayo, sa harapan at pamana ng mga taong may mga ugat sa South Asian bansa ng Indya, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan at Afghanistan.


    Sa Canada, 'South Asian'ay tumutukoy sa mga taong may dumating nang direkta mula sa mga bansang ito sa Canada (at ang kanilang mga inapo) pati na rin sa mga nagawa ikalawa at ikatlong kahit mga paglilipat mula sa higit sa 15 ibang mga bansa, tulad ng Guyana, Trinidad, Suriname , Jamaica, Guadeloupe, Martinique at iba mula sa Caribbean mula sa Uganda, Kenya, Tanzania at South Africa mula sa Africa, mula sa Europa, Gitnang Silangan, Timog Amerika at Oceania.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 3 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions