Question:

anu ang uri ng pamahalaan ayon sa bilang ng istraktura

by Guest3714  |  12 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu ang uri ng pamahalaan ayon sa bilang ng istraktura

 Tags: ang, anu, ayon, bilang, istraktura, NG, pamahalaan, sa, URI

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest3848
    ang mga uri ng ng pamahalaan ayon sa blang ng istraktura ay ay nagsasaad  kung sino ang mamamayang pilipino na ksapi sa lipunang pulitikal

  2. Guest5108

     ay?????

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 2 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions