Question:

anu-ano ang 3 sangay ng pamahalaan?

by Guest3777  |  12 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu-ano ang 3 sangay ng pamahalaan?

 Tags: ang, Anuano, NG, pamahalaan, sangay

   Report

1 ANSWERS

 1. Guest608

       
  • Ito ay ang EHEKUTIBO-na kung saan ay ang pangulo ang pinakamataas sa panunungkulan !

  •     
  • ito ay ang LEHISLATIBO na kung sila ay tagagawa ng batas

  •     
  • ito ay ang  HUDISYAL kinabibilangan ng korte suprema

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 4 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions