Question:

anu po ba ang mga anyong lupa mg asya?

by Guest2192  |  8 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu po ba ang mga anyong lupa mg asya?

 Tags: ang, anu, anyong, Asya, ba, lupa, mg, MGA, PO

   Report

3 ANSWERS

  1. salim
    Ikinalulungkot namin na sabihin sa iyo pero i didn't lubos na maunawaan ang iyong mga katanungan, ako ay tunay pahalagahan kung ka-post ang iyong tanong sa isang mas malinaw na paraan upang ang mga ako na ito ay makatulong sa iyo ........ thanks a lot!

  2. Guest1767
    ano po ba ang makikita na mga anyong lupa sa asya
  3. Guest8158
    EWAN KO DIN HINDI KO DIN ALAM UNG SAGOT ......PASENSYA NA TALAGA HA
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 8 month(s) ago.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.