Question:

bakit ginarotebakit ginarote ang tatlong paring martir

by Guest5370  |  9 years, 4 month(s) ago

0 LIKES UnLike

bakit ginarotebakit ginarote ang tatlong paring martir

 Tags: ang, Bakit, ginarote, ginarotebakit, martir, Paring, tatlong

   Report

7 ANSWERS

 1. Guest6201
  dahil sa espanyol kaya nabitay silaat lahat ng pilipino ayalab ang puso

 2. Guest5079
  dahil nilabanan nila ang mga kastila at ipinaglaban ang mga pilipino
 3. Guest6558
  dahil gusto nilang lumaban sa mga espanol para makamit ang kapayapaan sa bansa.
 4. Guest892
  dahil nakapagtayo sila ng ga pabrika, simbahan at marami pang iba sa mga pilipino na ikinainggit ng mga espanyol ( sila ay mga pralye din)
 5. Guest644
  dahil may pagawaan ng shabu sa loob ng simbahan.  kaya ginarote ang tatlong pari
 6. Guest923

  dahil pinagbintangan silang namuno sa pag aalsa sa Cavite noong Enero 20 1872..,

 7. Guest292

  Dahil pinaghinalaan silang lider ng pag-aalasa sa Cavite.


   

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 10 month(s) ago.
This question has 7 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions