Question:

batas na pinatupad ni gloria arroyo

by Guest3140  |  13 years ago

0 LIKES UnLike

batas na pinatupad ni gloria arroyo

 Tags: Arroyo, batas, Gloria, Na, ni, pinatupad

   Report

2 ANSWERS

 1. Guest5150
  Hi Gloria,
  Please email me, so I can forward some information to you regarding Yellowbook advertising.
  Thank you,
  Louise Baum 281-686-5641

 2. Guest368

  * Pagmamay-ari ng lupain Pagpapabuti - Ang DAR ay mananatiling malusog sa pagpapatupad ng lupa acquisition at distribution component ng CARP. Ang Dar ay mapabuti ang pagmamay-ari ng lupain sa pamamagitan ng sistema ng pamamahagi ng lupain at upa.
      * Pagkakaloob ng Support Services - CARP hindi lamang nagsasangkot ng pamamahagi ng mga lupa pero kasama rin pakete ng mga serbisyo ng suporta kung saan kabilang ang: credit tulong, extension services, patubig pasilidad, kalsada at tulay, marketing at mga pasilidad ng pagsasanay at suporta sa teknikal na programa.
      * Infrastrucre Proyekto - Dar ay ibahin ang anyo ang mga komunidad agraryo reporma (arcs), isang lugar na nakatutok at isinama sa paghahatid ng mga serbisyo ng suporta, sa kanayunan na pang-ekonomiya zone na tutulong sa paglikha ng mga oportunidad sa trabaho sa kanayunan.
      * KALAHI ARZone - Ang KALAHI reporma (Kar) Zone ay din inilunsad. Ang mga zone ay binubuo ng isa o higit pang mga munisipyo na may konsentrasyon ng ARC populasyon upang makamit ang mas higit na Agro-produktibo.
      * Agraryo Justice - Upang matulungan ang mga malinaw na panustos ng agraryo kaso, Dar ay upa ng karagdagang mga opisyal paralegal sa suporta undermanned adjudicatory boards at ipakilala quota system upang pilitin adjudicators sa trabaho mas mabilis sa agraryo kaso reporma. Dar ay gumagalang sa karapatan ng kapwa magsasaka at mga mayari ng lupa.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 5 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.