Question:

kaligirang pangkasaysayan ng epiko?

by Guest5409  |  12 years, 10 month(s) ago

7 LIKES UnLike

kaligirang pangkasaysayan ng epiko?

 Tags: Epiko, Kaligirang, NG, pangkasaysayan

   Report

6 ANSWERS

 1. Guest6319

  wala bang matinong sagot?. kufow.

 2. Guest6861

  ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay

 3. Guest8523

  ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay

 4. Guest463

  ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay

 5. Guest2294

  oo nga eh

 6. Guest1929

  ang epiko ay  uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di-kapani-paniwala. Kuwento ito ng kabayanihan na punung-puno ng mga kagila-gilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 4 month(s) ago.
This question has 6 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions