Question:

kung sa debate dapat bang ituro sa mga banyaga ang wikang filipino(negative side)

by Guest3074  |  12 years, 3 month(s) ago

0 LIKES UnLike

kung sa debate dapat bang ituro sa mga banyaga ang wikang filipino(negative side)

 Tags:

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest5607
    Hindi, kasi baka maintindihan nila kung ano ang ating sinasabi laban sa kanila. Gaya ng mga Espanyol, noong sinakop nila tayo natatakot sila na malaman natin ang kanilang wika dahil sa takot na maintindihan ang kanilang sinasabi laban sa atin.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 3 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions