Question:

mga halimawa ng tekstong argyumentatib

by Guest2105  |  12 years, 5 month(s) ago

0 LIKES UnLike

mga halimawa ng  tekstong argyumentatib

 Tags: argyumentatib, halimawa, MGA, NG, tekstong

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest6109
    hindi dapat ipagbawal ang paggamit na\g cellphone sa loob ng classrom!

  2. Guest7300
    Ang Tekstong ARGYUMENTATIB ay isang ispesyal na uri ng tekstong    PERSWEYSIB. Ito ang Tesktong humihikayat sa mga mambabasa na tanggapin ang posisyon ng may-akda sa isang isyu sa pamamagitan ng paggamit ng mga argumentong lohikal.Tulad din ng ibang teksto,ito ay binubuo ng Simula,Gitna At Wakas
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 4 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions