Question:

mga halimbawa ng langkapang pangungusap tungkol sa mga b

by Guest6241  |  12 years, 6 month(s) ago

0 LIKES UnLike

halimbawa ng langkapang pangungusap tungkol sa mga pambansang bayani

 Tags: halimbawa, langkapang, MGA, NG, pangungusap, sa, tungkol

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest8964

    PAMAYANAN AY PAKA-INGATAN ITO'Y ATING KAYAMANAN...

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 2 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions