Question:

paano mo mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang kapaligiran?

by Guest6639  |  12 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

paano mo mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang kapaligiran?

 Tags: ang, kapaligiran, mahihikayat, mamamayan, MGA, MO, Na, Paano, pahalagahan

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest5586
    Dapat tingnan nila kung ano na ngayon ang hitsura ng kapaligiran natin puno na nang mga basura sa paligid ng bawat lugar,,pahalagahan naman sana ang atin.Ang bigay sa atin ng mahal na panginoon, sino ba naman ang makikinabang sa paligid na malinis,maganda at kaayaayang tingnan, malayo sa ano mang uri ng sakit,,,salamat,practice lang po ito,,p**i check nalang po,,ok,,

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 10 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.