Question:

pagsulat ng suring basa

by Guest6704  |  12 years, 6 month(s) ago

2 LIKES UnLike

pagsulat ng suring basa

 Tags: basa, NG, pagsulat, suring

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest4821
    mag post pa kayu nang maraming halimbawa tulad ng tondo man may langit

  2. Guest1900
    mag post pa kayu ng mga halimbawang suring basa tulad ng tondo man ay langit din
Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 11 month(s) ago.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions