Question:

para sayo ano ang teksto at konteksto ng diskurso

by Guest9922  |  8 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

para sayo ano ang teksto at konteksto ng diskurso

 Tags: ang, ano, diskurso, konteksto, NG, para, sayo, teksto

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest1573
    Ang konteksto ay buod or nilalaman ng isang pangungusap o ideya na nais ibahagi sa ibat ibang paraan ng pangungusap o akda o ideya upang ipabatid ang tunay na nilalaman nito sa isang malawak na pamamaraan.

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 9 years, 9 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions