Question:

sagip kalikasan slogan

by Guest3952  |  10 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

sagip kalikasan slogan

 Tags: kalikasan, sagip, slogan

   Report

8 ANSWERS

 1. Guest3149

  ilayo ang global warming, magtanimng puno at wag putulin

 2. Guest3321

  Tayo'y magtulungan


  Kalikasa'y alagaan.

 3. Guest1359
  sagipin natin ang ating kalikasan upang..........!!!!!!!!!!
 4. Guest7333
  save the mother earth do not destroy
 5. Guest3142
  ako ang nagkalat dapat ako ang magbuhat
 6. Guest4309
  gago
 7. Guest3594
  kalikasan ay mayaman
 8. Guest304
  kapit bisig magtulungan upang......
Sign In or Sign Up now to answser this question!
You're reading: sagip kalikasan slogan

Question Stats

Latest activity: 9 years, 1 month(s) ago.
This question has 8 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions