Question:

sino ang mga aryans

by Guest5417  |  9 years, 1 month(s) ago

0 LIKES UnLike

sino ang mga aryans

 Tags: ang, Aryans, MGA, sino

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest6054
    grupo ng misyonaryo mula sa Hilagang Asya na sumakop sa mga katutubo sa India - ang mga Dravidian ..

Sign In or Sign Up now to answser this question!
You're reading: sino ang mga aryans

Question Stats

Latest activity: 10 years, 2 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.