Question:

anu-ano ang mga pamana ng rome

by Guest8470  |  12 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

anu-ano ang mga pamana ng rome

 Tags: ang, Anuano, MGA, NG, pamana, Rome

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest6947
    ang mga napamana ng mga romano ay ang mga istruktura na nagkaroon ng kasaysayan sa mundo. at naging  makasaysayan dn ang mga lugar na pinangyarihan ng mga importanteng naganap sa lugar na iyon...^^'

Sign In or Sign Up now to answser this question!

Question Stats

Latest activity: 13 years, 8 month(s) ago.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions